Glasverwarming

De vraag van architecten naar meer licht en betere isolatiewaarden werd door de glasproducenten beantwoord met nieuwe technologische ontwikkelingen. Na enkel glas deed dubbel glas zijn intrede. Hoewel er sprake was van een voelbare isolatieverbetering, bleef het verlies relatief hoog. De voorbije jaren werd intensief gezocht naar technieken om deze faktor, die in ruime mate het comfortgevoel in de woning bepaalt, te verbeteren. De laatste technologische ontwikkelingen laten toe, onzichtbare en neutrale metaaloxidelagen aan te brengen op het glasoppervlak (coating). Deze metaalfilm bezit een warmtereflecterend vermogen, waardoor een aanzienlijk betere isolatiewaarde bereikt wordt (k=0,8 W/m2K wanneer de glasverwarming niet in bedrijf is. Met ingeschakelde glasverwarming is de waarde k=0). Dit opvallend gunstige resultaat is hoofdzakelijk te danken aan het weldoend thermoseffect.

Het verlies wordt drastisch beperkt en de gerecupereerde stralingswarmte geeft de bewoners een sensatie van warmtecomfort. Uitgerekend via een bron, die traditioneel gekend is als de grootste energie-verliespost. Daaruit is het idee ontstaan om, door middel van electrische stroom in een specifiek ontwikkelde metaalcoating, het glasoppervlak daadwerkelijk te benutten als warmtebron.

Glasverwarming is ook te gebruiken als niet geïsoleerd glas. Denk daarbij aan wand bekleding, balustrades, beloopbaar glas. Met name wanneer men beloopbaar glas buiten toepast is glas verwarming noodzakelijk. Dit voorkomt gladheid bij vorst en condensvorming.

Daarnaast leveren wij ook GLASRADIATOREN. Een top design product, beloond met de reddot design award.