Actievoorwaarden Sikkens XD voorjaarsactie 2017

1 liter gratis Rubbol Primer Plus Extra, bij aankoop van 2x 1 liter Rubbol XD High Gloss.
Geldig van 01-04-2017 t/m 30-09-2017
Zolang de voorraad strekt (op=op) 

Actievoorwaarden AkzoNobel
 1. De actie 1 liter gratis Rubbol Primer Plus Extra t.w.v € 50,10 bij aankoop van 2x 1 liter Rubbol XD High Gloss (hierna: “de Actie”) wordt georganiseerd door Akzo Nobel Decorative Coatings (hierna: “AkzoNobel”), Rijksstraatweg 31, 2171 AJ Sassenheim.
 2. Akzo Nobel behoudt zich het recht voor om deze actievoorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen, de actie uit te stellen, in te korten of te beëindigen zonder aansprakelijkheid voor eventuele nadelige gevolgen daarvan. Druk-, spel-, zet-, of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.
 3. Over deze actievoorwaarden en/of de organisatie van de actie wordt niet gecorrespondeerd, noch mondeling gecommuniceerd.
 4. De actie start op 1 april en eindigt op 30 september. Aan de actie kunnen alleen natuurlijke personen deelnemen, die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf (hierna te noemen: “Particuliere klant”).
 5. De actie omvat het volgende aanbod: gedurende de duur van de Actie krijgen particuliere klanten bij aankoop van 2x 1 liter Sikkens Rubbol XD High Gloss gratis 1 liter Sikkens Rubbol Primer Extra bij een winkel die direct, zonder tussenkomst van derden, door AkzoNobel wordt beleverd, zolang de voorraad strekt (op=op).
 6. De waarde van Primer Extra is niet inwisselbaar tegen geld of andere voordelen in natura.
 7. Elke klant mag meedoen aan de actie en krijgt (zolang de voorraad strekt, op=op) per 2x 1 liter Sikkens Rubbol XD High Gloss gratis 1 liter Sikkens Rubbol Primer Extra.
 8. Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties.
 9. Op deze actie zijn van toepassing de uniforme verkoop-en leveringsvoorwaarden voor verf en drukinkt zoals gedeponeerd te griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam.
 10. In geval van misbruik, misleiding, bedrog, of schending van de Actievoorwaarden behoudt AkzoNobel zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken Particuliere klant van deelname aan de Actie te ontsluiten.
 11. AkzoNobel is nimmer aansprakelijk voor enige schade van de particuliere klant of derden die direct of indirect te maken heeft met de Actie.
 12. Door deelname aan de actie aanvaardt de Particuliere klant onderhavige actievoorwaarden volledig en onvoorwaardelijk.